ØREMERKEDE SESONGKORT

Som klubb ønsker Frisk Asker å ta et samfunnsansvar, og hver sesong har vi arrangementer som er ledd i dette arbeidet. Vi arrangerer den etter hvert så tradisjonelle “Bamsekampen”, har “Drømmedagen” for grupper med spesielle behov, og nå i sesongen 2018/2019 øker vi vårt lokale engasjement og øremerker sesongkort til veldedige organisasjoner og sosialt samfunnsansvar.

Har din organisasjon ønske om et sesongkort, eller kjenner dere noen bør søke, så ta kontakt med oss i dag!

Husk å begrunne i søknaden hvorfor nettopp din organisasjon fortjener et sesongkort eller to.

 

Send en søknad til mette.sorensen@friskasker.no innen 1. november (søknader behandles konfidensielt).

 

Setene er på Felt T i Askerhallen.

BAMSEFONDET

 

Klubbens største samfunnsprosjekt heter «Bamsefondet», og fondets største inntektskilde er den årlige Bamsekampen som spilles i november.

Dette er årets viktigste kamp, og den spilles utenfor banen. Som en av de største merkevarene innenfor idretten i regionen er det viktig at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og gir tilbake. Klubbens partnere gjennomfører årlig en «næringsstafett» hvor det samles inn penger. Denne stafetten starter ifbm seriestart og varer frem til kampstart på Bamsekampen.

I tillegg til inntekter via Bamsekampen så tar klubben imot gaver.

 

Fondet deler ut penger etter følgende kriterier:

– Hjelpe barn og unge med å drive med idrett: ingen skal stå igjen på sidelinjen.
– Kreftrammede barn
– Lokale formål

 

Vi oppfordrer organisasjoner, lag, foreninger m.m. til å søke om midler fra Bamsefondet, og søknad gjøres på følgende måter:

PS: Alle søknader må merkes med «Bamsefondet»