_MG_2610

ØREMERKEDE SESONGKORT

Som klubb ønsker Frisk Asker å ta et samfunnsansvar, og hver sesong har vi arrangementer som er ledd i dette arbeidet. Vi arrangerer den etter hvert så tradisjonelle “Bamsekampen”, har “Drømmedagen” for grupper med spesielle behov, og nå i sesongen 2018/2019 øker vi vårt lokale engasjement og øremerker sesongkort til veldedige organisasjoner og sosialt samfunnsansvar.

Har din organisasjon ønske om et sesongkort, eller kjenner dere noen bør søke, så ta kontakt med oss i dag!

Husk å begrunne i søknaden hvorfor nettopp din organisasjon fortjener et sesongkort eller to.

 

Send en søknad til mette.sorensen@friskasker.no innen 1. november (søknader behandles konfidensielt).

 

Setene er på Felt T i Askerhallen.

Salkart2018

BAMSEKAMPEN

Den viktigste kampen som spilles, spilles ikke på banen. Klubbens viktige samfunnsansvar er «BAMSEFONDET», et fond som samler inn midler gjennom salg av bamser og donasjoner. Fondets primære oppgave er å gi penger til følgende formål:

– Hjelpe barn og unge med å drive med idrett: ingen skal stå igjen på sidelinjen.
– Kreftsyke barn

 

Fondets viktigste inntektskilder er klubbens årlige «Bamsekamp» som spilles i november-måned hvert år.

Denne sesongen spilles kampen søndag 25.november kl.17.00 og motstander er Manglerud Star.

Bamsene koster 200 kroner og beløpet går i sin helhet til «Bamsefondet».

Klubbens samarbeidspartnere på Bamsefondet er Dressmann og Zuccarellostiftelsen.

_MG_4344v1