29 jan 4 KAMPER PÅ LYSTAD JACOBSEN

I dag ble det klart at Fredrik Lystad Jacobsen må sone en fire kampers karantene etter taklingen mot Grüner-spiller Sagfossen.

– Vi registrerer at DISU henviser til regel 152 – Knetakling, men kan vel strengt tatt ikke se sammenheng mellom denne og hendelsen som Fredrik blir dømt for. Vi tar dommen til etterretning, men må innrømme at vi synes dommen virker å være noe streng, sier daglig leder, Nicolay Sørensen i en kommentar.

 

3V5A3454 

BEGRUNNELSE FRA DISU

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Frisk Asker og Grüner den 26.1.2020. Det er Frisk Asker spiller nummer 40 Fredrik Lystad Jacobsen som er idømt matchstraff for en takling. Situasjonen er vurdert opp mot regel 152 Knetakling. Det er videoopptak av hendelsen.

Spiller nummer 45 Sagfossen hos Grüner er puckfører i angrpessonen, han utfordrer forsvarende spiller, kommer delvis fri og får avsluttet mot mål. Umiddelbart etter hans avslutning tilkommer spiller nummer 40 Jacobsen fra Frisk Asker. Jacobsen jobber naturlig ned mot Sagfossen for å avskjære avslutningen, i det han når frem til Sagfossen setter Jacobsen inn en takling. Sagfossen vurderes som taklingsbar men sårbar siden han akkurat har avsluttet mot mål. Jacobsen skal ha god kontroll på motspillers posisjon og dermed se at han her er sårbar. Taklingen treffer høyt og mot hodet på motspiller med moderat kraft

Selv om Sagfossen anses som taklingsbar skal en spiller ikke kunne forvente å bli taklet mot hodet. Jacobsen som taklende spiller må bære det fulle ansvaret for treffpunktet i denne situasjonen. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey.

Oppsummert:

– Dette er en takling mot hodet

– Hastighet og kraft regnes som moderat

– Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

 

Vedtak:

Frisk Asker spiller nummer 40 Fredrik Lystad Jacobsen ilegges en karantene på 4 kamper.

Kommentarer

kommentarer