29 mar INFORMASJON FRA ÅRSMØTE 2017

Mandag 27. mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Frisk Asker Ishockey, og det var et begrenset antall medlemmer som hadde funnet veien til VIP-rommet i Askerhallen. Under ledelse av styreleder Øystein Hærem fikk de høre om en klubb som tross sportslig fremgang fortsatt her en noe anstrengt økonomi.

CHL HOVEDMÅL

Men de som hadde tatt veien, kunne lese i årsberetningen om en virksomhetsplan som ble vedtatt i 2015, og at klubben har fem delmål i perioden 2015-2020 som det settes ekstra fokus på i tillegg til den daglige driften:

1. Sport – Topp 4 i GET-ligaen hvert år

2. Arrangement/samfunn – Askers største idrettsarrangement

3. Marked – Et nettverk å være stolt av

4. Organisasjon – En solid og profesjonell organisasjon

5. Anlegg – Utvide anleggskapasiteten

Klubbens hovedmål er å komme til Champions Hockey League i 2020, og mener at da må disse delmålene oppfylles.

KLUBBENS VISJON: “VI SKAPER IDRETTSGLEDE”

 

MARKED

Antall sponsorer i klubben nærmer seg nå 100, og vi kan skryte av å ha et av landets beste bedriftsnettverk! Det jobbes stadig med aktiviteter i og rundt en ny arena, og med å få flere hockeyrelaterte aktiviteter og samlinger for våre samarbeidspartnere.

ØKONOMI

Klubbens økonomi har vært utfordrende i 2016. Som et ledd i å bygge en stamme med etablerte spillere fra Asker, har vi utvidet sportsbudsjettet noe i forhold til 2015. Dette førte til økte utgifter, mens for sesongen 2016/17 (inntil 31.12.2016) ikke har gitt gitt økte inntekter i samme grad. Det må imidlertid sies at for sesongen 2016/17 har investeringen i laget gitt resultater i form av sluttspillsinntekter godt over budsjett. Også sponsorinntektene har vært noe lavere enn budsjettert, og totalt sett ga dette et lite underskudd. Årsresultatet viste minus 131.278 kroner, noe som har ført til at vi nå har en negativ egenkapital på kr 75.173.-

AskerArenaNY ARENA

Arenakomiteen har fremskaffet egenkapital og finansiering til Asker Arena AS som gjør at klubben har sagt ja til å kjøpe de kommersielle arealene i den nye arenaen, som etter planen skal stå ferdig til sesongstart i 2021.

VIP AVDELINGEN

Vi vil også nevne VIP-avdelingen, som under ledelse av Lise Dybwad og hennes stab på 10 personer, har stått for trakteringen av våre samarbeidspartnere i forbindelse med kampene i Askerhallen. Her serveres det mat til alle kampene, og klubben vil takke våre matleverandører som leverer utrolig mye god mat – og drikke! Ut fra de positive erfaringene i sluttspillet i år vil det vurderes å søke om generell skjenkebevilling for VIP-avdelingen!

NYE STYREMEDLEMMER

Tidligere har styret hatt en utfordring med at det ikke har vært noen kvinnelige styremedlemmer, og valgkomiteen ble bedt om å ha fokus på dette i arbeidet frem mot årsmøtet. Det kan man også si at de lykkes med, all den stund at det ble to nye kvinner inn i styret; Ahn Kolsrud og Elin Risberg. I tillegg kom Stein Simonsen inn, mens Pål-Morten Grande takket for seg.

 

Til slutt: Medlemskontingent for 2017 (kr 300.-) kan fortsatt betales til IF Frisk Asker AIL på konto 5136 63 41319.

 

Eventuelle spørsmål angående Årsmøtet 2017 kan stilles til elisabeth@friskasker.no

 

 

Kommentarer

kommentarer

Tags: