27 mar ÅRSMØTE 2019

Årsmøte i klubben ble avholdt tirsdag ettermiddag i Mercedes-Benz VIP lounge, og ut fra antall fremmøtte var det øyensynlig ikke mange kontroversielle saker som skulle tas opp. Høydepunktene fra året som gikk kan oppsummeres som følger:

– Markedsavdelingen har satt ny rekord med 9.270.000 i sponsorinntekter (eks. barteravtaler) i 2018, og det forventes at dette økes til 10 millioner i 2019.

– Antall samarbeidspartnere økte til 115

– Total omsetning var 15.8 millioner, og regnskapet viste et underskudd på 78.493.- (mot et budsjettert overskudd på 381.000). Differansen skyldes svikt i publikums- og andre arrangementsinntekter.

– Solid egenkapital på 879.509.-

– Klubben har 75 aktive frivillige – en økning på 18 i løpet av året

 

3V5A3454

 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som arbeider i og rundt klubben for en fantastisk innsats i 2018!

 

Kommentarer

kommentarer

Tags: