28 mai BUDSTIKKA PÅ TYNN IS

Budstikka går på lederplass mandag 27. mai langt i å kritisere vår håndtering av personalsaken mot Scott Hillman, som har tatt oppsigelsen til retten. Som Budstikka er godt informert om verken kan eller vil vi kommentere personalsaker offentlig. Enda mindre vil vi forhåndsprosedere den forestående rettssaken i mediene. Når motparten derimot går ut offentlig med sin versjon – og Budstikka forhånds prosederer saksbehandlingen (!) – må vi tilbakevise noen av uttalelsene, som ellers skaper et helt uriktig inntrykk.

For det første er det ikke riktig at oppsigelsen hovedsakelig skyldtes svake resultater.
For det andre er det ikke riktig at vi har manglet en plan for hvordan oppsigelsen skulle kompenseres.
For det tredje er det ikke riktig at klubben passivt har overlatt til motparten å drive saken framover.

Alle er enige om dette er en lei sak. Om det også har skjedd urett skal avgjøres av en domstol, men inntil den har hørt begge parter tar den ikke stilling. Det burde heller ikke Budstikka gjøre.

Med hilsen styret i IF Frisk Asker Hockey

Kommentarer

kommentarer