05 jun NY DAGLIG LEDER ANSATT

Vi kan i dag bekrefte at vi har ansatt ny daglig leder, og det er en som kjenner klubben godt som vil innta stillingen fra 1. september. Han har hatt plass i styret som nestleder og vært sportslig leder, men vil altså nå ta over som daglig leder på 100% basis. Vi snakker om Nicolay Sørensen, en ansettelse som leder i styret, Øystein Hærem, er veldig godt fornøyd med.

– Vi står midt i en langsiktig utviklingsprosess som startet med strategidokumentet i 2007 med langsiktige mål om ny arena, være stabilt topp-4 lag, være best på utvikling av egne spillere og utvikling av en proff organisasjon. Dette ble bekreftet og utviklet videre ved vedtakelse av ny virksomhetsplan for 2015-2020. Det store målet var CHL i 2020 – nå ble det i 2019, sier en fornøyd Øystein Hærem.

– I dag tar vi et stort steg for å nå målet om å utvikle en profesjonell organisasjon ved å ansette en daglig leder i 100 % stilling. Det er på høy tid, og vi gleder oss til å fortsette den gode utviklingen fremover med Nicolay på plass som daglig leder, sier Hærem.

Petter Kristiansen passerte 700 spilte kamper for klubben!

Nicolay har hatt en sentral posisjon som leder for sportskomiteen, men overtar nå som daglig leder. Foto: Finn Eriksen

 

I går vedtok kommunen å bygge ny arena, og etter en lang prosess med innstilling fra Asker Idrettsråd om bygging av en ny arena for isidrettene, skal drømmen nå bli virkelighet. Stor honnør til Asker kommune for en grundig og god prosess med tett involvering av brukerne!

OVERTAR ETTER OLE G HAUG
Nicolay Sørensen overtar stillingen etter Ole G Haug, som har hatt en 20% stilling inntil nå. Selv er Ole G fornøyd med å overlate roret til en daglig leder på 100% basis, og mener klubben har fått rett mann til jobben når man nå ansetter Nicolay Sørensen.

– Jeg synes klubben har gjort et helt riktig valg når de nå ansetter Nicolay, en person som kjenner klubben svært godt, og som vet hva som skal til for å få klubben gjennom de mange utfordringene som ligger foran oss de kommende år, sier avtroppende daglig leder. Selv vil han fortsatt ha en viktig rolle i klubben videre fremover, og da spesielt med økonomien.

Klubben ønsker å takke Dreamwork ved Dag Armand Iversen for jobben de har gjort i prosessen for å få ny daglig leder på plass. Det var mange søkere til stillingen, og klubben er fornøyd med å kunne få på plass en daglig leder som kjenner klubben så godt som Nicolay gjør. At Ole G  fortsetter med økonomi-siden er også noe klubben er svært fornøyd med, bekrefter Hærem.

– Vi er også glade for at Ole G fortsetter i klubben for å bistå daglig leder med økonomi, og gjøre overgangen så smidig og effektiv som mulig, avslutter styreleder Øystein Hærem.

Kommentarer

kommentarer