05 jun – EN GLEDENS DAG

Tirsdag ble det i Formannskapet vedtatt bygging av ny ishall på Risenga, og følgende vedtak ble fattet:

 

Alternativ 1:
1. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå kontrakt med Backe Stor Oslo, og gjennomføre følgende prosjekter for ishall og Risenga idrettspark med tilhørende rammer:

a) Ishall – 368 mill. inkl. mva

b) Parkeringsanlegg – 104 mill. inkl. mva

c) Infrastruktur og rekkefølgekrav – 90 mill. inkl. mva

d) Felles energisentral – 39 mill. inkl. mva

Kostnadene for prosjektene innarbeides i HP 2020-2023

2. Med bakgrunn i intensjonsavtalen med Frisk Asker IF, bes rådmannen videreføre og ferdigstille forhandlingene om leieavtale(r) for de kommersielle arealene, inklusive reklame og arenanavn. Avtalene legges frem for formannskapet for godkjennelse.

3. Vedlagte avtale med Røyken kommune om Risenga Ishall som interkommunalt anlegg godkjennes.

4. Rådmannen setter i gang prosess for navnevalg på arena og viktige uteområder.

5. Rådmannen fremmer egen sak til formannskapet med forslag til hvordan parkeringsanlegget og parkering inne i Risenga idrettspark kan forvaltes.

 

Hele saksfremlegget kan leses her.

 

Vi i Frisk Asker synes selvsagt at det er gledelig at vedtaket endelig er fattet, og ser frem til å komme oss inn i ny hall i løpet av årsskiftet 2021-2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Øystein Hærem på oystein@slemmestadbrygge.no eller mobil 908 90 921.

 

56344516_10157097449344605_3545998675446595584_o

Kommentarer

kommentarer