25 jun FORLIK INNGÅTT MED SCOTT HILLMAN

Etter oppsigelsen av Scott Hillman i desember i fjor, ble det forsøkt inngått en sluttavtale mellom Scott og klubben tidligere i år. Det var ikke mulig for partene å komme til enighet den gang, og i mai tok Scott Hillman ut søksmål mot klubben med et betydelig økonomisk krav. Etter ytterligere forhandlinger mellom partene er vi glade for at vi nå har kommet til enighet, og at saken dermed kan avsluttes.

 

Scott Hillman

Scott Hillman

 

EN RIKTIG AVGJØRELSE

– Vi har blitt enige med Scott om en sluttpakke, men vil ikke kommentere innholdet i denne, sier avtroppende daglig leder, Ole G Haug.

Ole G Haug– Styret mener fortsatt at det var en riktig avgjørelse vi tok, og understreker at den var basert på en totalvurdering og ikke bare de sportslige resultatene. Vi er glade for at vi har kommet til enighet med Scott, og at vi nå kan legge denne saken bak oss og konsentrere oss om forberedelsene til neste sesong.

Når det gjelder det økonomiske, sier Ole Gerhard at det ble avsatt midler til å dekke omkostningene ved saken i budsjettet for 2019.

– Ja, det ble avsatt penger i budsjettet. En rettssak ville også tappe klubben for mye energi, og det var også en av hovedårsakene til at vi valgte å inngå et forlik i saken. Nå kan både vi og spillerne kunne konsentrere oss om den kommende sesongen, som vi tror kan bli like spennende sportslig som avslutningen på forrige sesong, avslutter Ole G. Haug.

Kommentarer

kommentarer