15 mar FRA MINUS TIL SOLID PLUSS

Under kveldens årsmøte kunne Styreleder Øystein Hærem og Daglig Leder Ole G Haug legge frem et solid overskudd for 2017. Det endte på hele 1.033.175, noe som betyr at klubben nå kan vise til en positiv egenkapital på 958.002!

 

Øystein Hærem, Elisabeth Østigård og Bente Cramer Knudsen

Øystein Hærem, Elisabeth Østigård og Bente Cramer Knudsen

 

SOLID OVERSKUDD

– Det har vært en solid jobb som er gjort fra 2014 og frem til i dag. Klubben hadde da en negativ egenkapital på 1.5 millioner, og i dag har vi altså en positiv egenkapital som nærmer seg 1 million. Når vi også kan vise til en økning i omsetning på nesten 54% mot i fjor, så er vi som klubb meget fornøyd med resultatet som vi nå kan fremlegge, sier Ole Gerhard Haug.

Ole G Haug var godt fornøyd med resultatet for 2017.

Ole G Haug var godt fornøyd med resultatet for 2017.

 

Men at det kommer til å føre til frislipp på lommeboken kan Ole G avkrefte, noe også Øystein Hærem istemmer.

– Vi er vel ikke den klubben som leder an når det gjelder spillerlønninger, og det er ikke planlagt noen endringer på den fronten heller, sier Øystein Hærem.

– Nå skal klubben bygge seg opp for å kunne flytte inn i ny arena når den står klar våren 2021, og da behøver vi kapital.

De to herrene legger ikke skjul på at resultatet langt på vei er en følge av at klubben kom helt til finalene i fjorårets sesong, og selv om klubben har som mål å gjenta det også i år, så er det et nøkternt budsjett som ble fremlagt på årsmøtet. Det budsjetteres likevel med et overskudd også i år, men det budsjetterte overskuddet er på ca det halve av årets.

 

Johan Skaaret

Johan Skaaret

NYTT STYREMEDLEM

Etter flere år som styremedlem går Ivar Arnevig ut av styret, og inn kommer Johan Skaaret. Johan har utdannelse fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Lausanne, og jobber til daglig i Skaaret-gruppen, hvor han er prosjektleder innenfor eiendomsutvikling. I tillegg spiller Johan hockey på Nesøyas 3. divisjons lag. Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Styret ønsker å takke Ivar Arnevig for den utrettelige jobben han har gjort for klubben, både natt og dag – bokstavelig talt!

 

PLUSS OGSÅ I JUNIOR AVDELINGEN

Også Junioravdelingen kunne fremlegge et regnskap som viste et overskudd, om enn noe mer beskjedent enn A-laget, så var likevel styreleder Bente Cramer Knudsen fornøyd med et overskudd på drøyt 73.000 kroner. Det er totalt 222 juniorspillere i klubben fordelt på 11 lag, noe som er en liten økning i forhold til fjoråret. Junioravdelingens regnskap for 2017 er periodisert, og ikke lenger ført etter kontantprinsippet, som tidligere. Dette gjør at årsregnskapet og budsjett er direkte sammenlignbare, og er ment å gi bedret økonomisk kontroll og oversikt.

Junioravdelingen jobber med å bedre økonomien gjennom å få flere sponsorer, og har et håp om at den økte sponsor-interessen for A-laget kanskje vil smitte over på Junioravdelingen.

Noen av målsetningene for sesongen er å fornye avtalen med NTG Bærum, gjennomføre sommerhockey, høstferiehockey, vinterferiehockey og keepercamp. I tillegg vil det bli installert automater for kaffe og snack i hallen, da det ved flere anledninger har vært veldig lav omsetning i kiosken under breddelagenes kamper. Det vil bli endringer for kiosken under tribunen som ikke vil være åpen under trening.

 

 

 

Kommentarer

kommentarer

Tags: