16 jun NORDIALOG FORNYER AVTALEN!

Nordialog er bedriften som tilbyr skreddersydde løsninger innenfor telecom og IT.  De fungerer med andre ord som en totalleverandør for sine kunder. De kan hjelpe deg å oppgradere og effektivisere mobilparken til ditt firma, sette opp og drifte skyløsninger som gjør at hverdagen til bedriften og de ansatte både produktiv, effektiv og vedlikeholdsfritt. Nordialog tilbyr også markedets raskeste og tryggeste fiberløsninger, samt fakturakontroll som gir selskapet ditt kontroll over kostnadene. Nordialog er Telenors ledende bedriftskanal innenfor mobil- og IT-løsninger. Dette er bare noen av deres brede utvalg, for Nordialog er ifølge dem selv, overlegne innenfor distribusjonen, logistikk, drift og support.

Nordialog er en partner til Telenor, så her kan du være trygg på både service, kvalitet og et stort utvalg både innenfor utstyr og tjenester. Vi møter Cato Bang-Melchior, bedriftselger i Nordialog, i deres lokaler på Drengsrud.

 

LOKALT ENGASJEMENT
Dere har valgt å forlenge som gullpartner, hvorfor det?

”Vi er opptatt av å ha et lokalt engasjement og der har Frisk Asker en sterk lokal forankring som det er viktig å støtte opp under. Frisk Asker har per dags dato et spennende prosjekt på gang i forhold til seniorlaget, samtidig som det har en positiv effekt ovenfor barn og unge med et godt idrettstilbud. Frisk Asker representerer en sterk identitet i Asker og er i tillegg den største og mest vellykkede klubben i Asker i dag. Det er morsomt å se at de gjør det bra, både sportslig og økonomisk.”

Hva sitter dere igjen med etter den sesongen som har gått?

”Vi har definitivt hatt gjensidig business med nettverkspartnere. Jeg føler at folk har blitt mer opptatt av å bruke nettverket og vise interesse for hva de ulike nettverkspartnerne leverer av tjenester og produkter. Dette er med på å stimulere til økt handel mellom partnerne. Det øker verdien ved å være en nettverkspartner. Alle parter bidrar til at vi skaper et vellykket nettverk.”

Hvis du skulle trekke frem noe spesielt med nettverket til Frisk, hva ville det vært?

”Det er gjort mye bra i året som har gått når det gjelder organisering og tilrettelegging av aktiviteter. Frisk gjør mye riktig ved å skape gode arenaer for å bygge sterke relasjoner og øke kunnskapen vår om hva partnerne driver med. Dette er noe de må fortsette inn mot neste sesong å være gode og innovative på slik at vi fortsetter å være et bra nettverk.”

Vi prater litt om utviklingen i klubben og hvordan klubben har utviklet seg, før Cato legger til:

”Det er avholdt arrangementer, først og fremst. Det gir et godt fundament som nettverkspartnerne kan bygge videre på når det gjelder relasjonsbygging. Så er det opp til hver enkelt partner å bygge videre på det og handle av hverandre.”

Hvorfor Frisk Asker?

”For det første er det en sterk identitet i lokalmiljøet til Asker. Det vil vi være med å bygge opp under. Frisk har gjort det veldig bra og klart å bygge seg opp igjen. Gøy å støtte et prosjekt som evner å tenke nytt og evner å tenke ut av boksen.  Idrett er veldig viktig, og gir mye positivt både for barn og voksne. Det er en fin arena hvor alle generasjoner møtes. Kult å se at man får opp et topplag i norsk hockey igjen. Det er viktig at vi har det i Asker.”

Hva håper dere å kunne tilby som samarbeidspartnere?

”Som samarbeidspartnere ønsker vi å være inne med mobil og IT-tjenester der det er mulig. Vi ønsker å sørge for at kommunikasjon er noe selskapene får et sterkt utbytte av, og vi vil legge til rette for at de mer effektivt kan utvikle seg. Vi vil sørge for at de har de beste kommunikasjonsløsningene så de kan ha en helt strøken arbeidshverdag. I tillegg skjer det veldig mye spennende med nye løsninger som dukker opp og som bedrifter etter hvert vil ønske å ta i bruk for å få en mer kostnadseffektiv hverdag totalt sett.”

 

BRANSJENS BESTE TOTALLEVERANDØR
Hva er særegent med dere?

”At vi både jobber som rådgivere, løsningsdesigner og prosjektledere, som implementerer løsninger. Vi er best i bransjen på det med kommunikasjon og hvordan et selskap kan få løsninger som de kan effektivisere arbeidet med. Vi har sterk fagkunnskap på hvordan bygge skreddersydde løsninger innenfor kommunikasjon på alt fra små selskaper, til store selskaper med flere tusen ansatte. Vi driver først og fremst med kommunikasjonsløsninger! Litt av styrken vår er at vi har en bred portefølje hvor vi har spesialisert oss innenfor hvert enkelt fagfelt. Både IT, mobil og videoløsninger som gjør at vi kan være bransjens beste totalleverandør.”

Hva vil du si at beskriver dere best?

”Vi skal være best på rollen som rådgiver når det gjelder alt fra hvilke løsninger som vil gi en kunde en bedre arbeidshverdag. Dette kan være alt fra enkel drift eller være en totalleverandør med utvidet sluttbruker support. Vi skal være spesialisten som kan sørge for profesjonell drift og vedlikehold av skreddersydde løsninger for ditt selskap.”

Nordialog tilbyr også en rekke hardware produkter, fra merker som Apple, Sony, Samsung, Lenovo og mange flere produsenter. Det er kvalitet i alt som blir gjort, nettopp fordi Nordialog ønsker det beste for deg!

Så vil du fjerne kostnadene på store servere og administrative oppgaver ved mobilbruken til dine ansatte? Eller bare sørge for at internettet er raskt, trygt og stabilt over tid? Hva med å effektivisere arbeidet ved de beste fiberløsningene og den beste dekningen i landet?  Ønsker du å slippe å tenke på distribusjon og logistikk? Ta kontakt med Nordialog da vel! Her har du markedets beste kommunikasjonsløsninger, fantastisk service, og tryggheten i et velrenommert, rutinert og godt selskap med fagkunnskap som styrker ditt selskap.

Kommentarer

kommentarer

Tags: