19 okt PRESSEMELDING

Klubben har i kveld sendt ut følgende pressemelding i forbindelse med Martin Laumann Ylvens 5 kampers karantene som han ble ilagt etter taklingen av Alex Wall sist søndag.

 

PRESSEMELDING

Etter å ha mottatt vedtaket fra Disiplinærutvalget i NIHF angående Martin Laumann Ylvens straff, hvor han ilegges en karantene på 5 kamper, har klubbens ledelse og Sportskomite sammen med spiller, Alex Wall, diskutert vedtaket inngående med tanke på hvorvidt vedtaket skulle ankes eller ikke.

Vi synes det er rart at taklingen på Alex Wall ikke straffes mer enn med 5 kamper.

Alex Wall pådro seg en kraftig hjernerystelse samt flere stygge kutt i ansiktet. Han er skadet, og ute på ubestemt tid. Vi vet ikke når han er tilbake, og heller ikke hvilke konsekvenser dette vil få for han i ettertid.

Vi håper at Forbundet tar siste dagers hendelser alvorlig og innfører strengere straffer for sånne typer taklinger som vår spiller ble utsatt for. Det viktigste vi kan gjøre er å lære av det som har skjedd og sørge for at dette ikke er noe som blir akseptert. Det handler i bunn og grunn om å ha respekt for dine motspillere noe som burde være en selvfølge.

Klubben, i samråd med spiller, har valgt ikke å anke DISUs avgjørelse, men ønsker å oppfordre Forbundets ledelse på det sterkeste til å sette i gang holdningsskapende arbeid hvor denne uønskede utviklingen er på agendaen.

Nicolay Sørensen
Sportslig Leder
Frisk Asker

Kommentarer

kommentarer