Dennis Sveum

06 Apr SVEUM-SAKEN: REDUSERT STRAFF

SISTE NYTT:

Stavanger Oilers bestemte seg før tidsfristen gikk ut ved midnatt at de ville anke karantene-dommen på to kamper. I dag kom avgjørelsen fra Appellutvalget:

“Grunnet manglende varig skade og at dette skjedde ved uaktsomhet beslutter AU at det er tilstrekkelig å ilegge en kamps karantene for appellanten.”

Etter dette er Appellutvalges vedtak mht appellen:

Spiller nummer 41 hos Stavanger, Dennis Sveum, gis en karantene på 1 kamp. Sanksjonen skal sones i obligatoriske seriekamper eller sluttspillkamper.

Til FriskAsker.no sier daglig leder, Ole G. Haug, at han tar AUs vedtak til etterretning, men finner samtidig det svært overraskende at hendelsen sies å ha skjedd ved uaktsomhet. Leder i Sportskomiteen, Nicolay Sørensen, trekker det imidlertid litt lenger, og sier at han finner AUs avgjørelse direkte latterlig.

“Alle som har sett videoen ser at dette ikke skjedde ved uaktsomhet, og Sveum sto selv frem i intervju på tv i går og innrømmet at dette var stygt av han og at det var “direkte hodeløst” det han gjorde. Da synes jeg det er direkte latterlig av AU å redusere straffen slik de her har gjort. Dette er ikke noe tvilstilfelle!”, sier en irritert Sørensen, som også synes det er merkelig at det at spiller ikke fikk varig skade skulle være et argument for redusert straff.

 

BAKGRUNN:

Etter hendelsen i andre periode under den tredje finalekampen som fant sted i DNB Arena onsdag, fant klubben det riktig å innrapportere spiller nummer 41, Dennis Løvold Sveum, til DISU for spearing av vår spiller nummer 15.

Med bakgrunn i regel 161 SPEARING (STIKKE MED KØLLEN) mener vi at dette skulle kvalifisere til matchstraff, og ba derfor DISU vurdere dette.

Torsdag kveld kom avgjørelsen, og Sveum ble av DISU gitt en karantene på to kamper.  Straffen skal sones i obligatoriske seriekamper eller sluttspillkamper.

Vedtaket kan ankes til Appellutvalget.

Stavanger Oilers ba fredag om “oppsettende virkning”, noe som betyr at avgjørelsen utsettes til anken er behandlet. Dette betyr videre at Stavanger Oilers hadde til midnatt med å avgjøre om de går videre med anken – og at Sveum i mellomtiden er spilleberettiget til fredagens kamp.

I sitt tilsvar til Disiplinærutvalget skriver Oilers at hendelsen ikke hadde kvalifisert til matchstraff på isen, og all den tid den verken påfører Geheb skade eller tap av spilletid i kampen. De innrømmer at hendelsen burde blitt straffet, men at rett straff ikke burde strukket seg over fem minutter pluss liten disiplinærstraff.

 

 

REGEL 161 SPEARING (STIKKE MED KØLLEN)

DEFINISJON: En spiller som stikker eller forsøker å stikke en motstander med køllebladet enten det er utført med en eller to hender på køllen. Det er ikke nødvendig med fysisk kontakt med køllen for at straff skal idømmes.

i. En spiller som forsøker å stikke en motstander med sin egen kølle skal idømmes dobbel liten straff og straff for dårlig oppførsel.

ii. En spiller som stikker en motstander med sin egen kølle skal idømmes stor straff og liten disiplinærstraff eller matchstraff.

iii. En spiller som skader eller uaktsomt setter en motstander i fare med en spearing skal idømmes matchstraff.

 

Hendelsen kan sees her (TV2.no)

Kommentarer

kommentarer